Σύγχρονο τραγούδι
         ( Φωνητική )                          
Το μάθημα έχει σαν σκοπό να μας δείξει τη σωστή φωνητική τοποθέτηση και την τεχνική αναπνοής. Θα μας απασχολήσει η ερμηνεία και η έκφραση του συναισθήματος και η φωνητική μας εξέλιξη. Θα έρθουμε πιο κοντά στις φωνητικές μας δυνατότητες στο σύγχρονο τραγούδι, έτσι ώστε να χειριζόμαστε τη φωνή μας σωστά και χωρίς να καταπονούμαστε ανάλογα την κάθε περίσταση, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούμε να αποδώσουμε τόσο χωρίς όσο και με μικρόφωνο.
Το μάθημα περιλαμβάνει:

• Ασκήσεις Σωστής αναπνοής (Τι είναι η διαφραγματική αναπνοή, σε τι χρησιμεύει και σε τι μας βοηθάει)

• Τεχνικές και τοποθέτηση φωνής

• Ασκήσεις αποβολής άγχους

• Τραγούδι (η επιλογή είναι των συμμετεχόντων)

• Ερμηνεία
Εφόσον παραμείνει κάποιος το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: 60/μήνα για 1 ώρα/εβδομάδα. Το μάθημα είναι ιδιαίτερο.
Οι μέρες και οι ώρες θα οριστούν με τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.
Για αρχάριους και επαγγελματίες.