Παρουσιάσεις σκηνών (1ου - 2ου - 3ου έτους)

Θεατρικές παραστάσεις Σχολής

Μια νύχτα στο Παρίσι

Ένας ράφτης για τις κυρίες

Freakshow

Play off

circle of death

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Scratch night

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.