Παρουσιάσεις σκηνών (1ου - 2ου - 3ου έτους)

Θεατρικές παραστάσεις Σχολής

Μια νύχτα στο Παρίσι

Ένας ράφτης για τις κυρίες

Freakshow