Τμήματα

Εδώ θα βρείτε τα τμήματά μας και θα μπορέσετε να επιλέξετε αυτά που θέλετε.

Join today and get 4 classes for less than a single class!

Τριετές πρόγραμμα

Κινηματογράφηση – Θεωρία & Πράξη

Μαθήματα σύγχονου τραγουδιού για όλα τα επίπεδα

Σκηνοθεσία Θεάτρου σε κάθε συνθήκη

Τμήματα αρχαρίων & προχωρημένων

Τμήμα Εικαστικών

Σχέδιο & Ζωγραφική

Αρχαίο Δράμα
Θέατρο & Δράμα

Θεατρικό Εργαστήρι Σαββάτου Εργαστήριο μεθόδων

Κινησιολογία
Κίνηση & Ελεύθερη έκφραση